Arbeidet består av service, igangkjøring og innregulering - primært av ventilasjonsanlegg, samt litt varme og kjøleanlegg. Det er ønskelig at søkere har erfaring fra tilsvarende arbeid. Det ønskes også søkere fra fagene kjøletekniker/elektriker. Nødvendig tilleggsopplæring vil bli gitt.

Søkere må ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Søkere må ha førerkort kl.B.

Vi legger vekt på selvstendighet, ansvar/yrkesstolthet for sitt fag. Vi ønsker også at du har god samarbeidsevne, er ansvarsbevisst, kundeorientert og kan bidra positivt til vårt trivelige arbeidsmiljø.

Vi kan tilby arbeid i ett firma som vektlegger kvalitet i arbeidet, samt gode arbeidsforhold, markedsriktige lønnsvilkår, god bonusordning, pensjons og gode forsikringsordninger.

For nærmere opplysninger kontakt serviceleder Arild Lilleland 
Mobil: 97 05 48 07

Mail: al@urd-klima.no

Søknadsfrist snarest til:

URD KLIMA Sandnes as, Kvålkroken 16, 4323 Sandnes

MAIL: al@urd-klima.no
TELEFON: 51 97 18 00