Vi leverer løsninger for et godt og stabilt inneklima i eksisterende og nye næringsbygg, samt anlegg for avsug/filtrering i industrien. Vi har solid erfaring og kompetanse på levering av anlegg innen ventilasjon, varme/energi, kjøl og vvs-automasjon. Vårt fokus er på å rådgi og rettlede kunden slik at man får det produktet man har behov for og ønsker.

Sentral godkjenning

URD Klima Sandnes AS har sentral godkjenning iht. Plan og Bygningslov av 2010. Godkjenningen er i tiltaksklasse 3 innen prosjektering, utførelse og kontroll, for de fagområder vi arbeider med. 

Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

 

Sentralt Godkjent                    Starbank