Våre ingeniører kan ved bruk av simuleringsprogrammet SIMIEN, simulere inneklimaet i et bygg for en bestemt dag og/eller for lengre perioder. Dette gir et grunnlag for å kunne vurdere og dokumentere et tilfredsstillende inneklima. 

Beregningsverkøyet SIMIEN kan også benyttes til å dokumentere at bygningen tilfredsstiller krav til energibehov og energiforsyning i teknisk forskrift, TEK17. I våre prosjekter kan vi bistå med kontroll mot byggeforskrifter.