Vårt mål er å finne de beste løsningene basert på kundens ønsker og behov, samtidig som en tilfredsstiller forskrifter, standarder og offentlige krav. 

Hvorfor ventilere? 

Et ventilasjonsanlegg har som funksjon å opprettholde et godt inneklima med god komfort og lav helsemessig risiko. Systemet tilfører temperert og filtrert friskluft, samtidig som forurenset luft fjernes fra lokalene. Med et ventilasjonsanlegg har man mulighet til å kontrollere fuktighet, temperatur og forurensningsgrad i rom. 

Inneklima på arbeidsplassen

Et godt inneklima på arbeidsplassen er viktig. Det holder de ansatte friske, har positiv innvirkning på effektiviteten og øker trivselen. Derfor er det vel verdt å investere tid og ressurser i tiltak for å skape et godt inneklima på arbeidsplassen. 

For å kunne sikre et helt forsvarlig inneklima på arbeidsplassen, må valgt og prosjektert ventilasjonsløsning baseres på Arbeidstilsynets normer for klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. 

Vi har mange års erfaring med komfortventilasjon til arbeidsplasser, og står klar til å hjelpe deg som enten vurderer nytt ventilasjonsanlegg, eller ønsker forbedring av det eksisterende til din arbeidsplass!

Ventilasjon på skoler - Like viktig som undervisningsmetoden?

Med mangelfull ventilering i skoler forringes lærerenes arbeidsvilkår, og elevenes læringsevne reduseres. 

For å skape et godt inneklima i skoler, er det en forutsetning at den komplekse sammensetningen av de ulike lokalene og brukssituasjonene hensyntas.
Klasserom, lærerværelse, gymnatikksal og sløydsal stiller egne særkilte krav til ventilasjonen. Her kan vi hjelpe deg med å komme frem til de riktige løsningene. 

Industriventilasjon

Hvilket krav som stilles til ventilasjon av industri og prosess varierer fra bedrift til bedrift.
Vi kan bidra til å finne de beste løsningene tilpasset faktisk bruk og behov. 

Hovedoppgavene ved bruk av industriventilasjon kan være å holde riktig temperatur, riktig luftfuktighet, fjerne overskuddsvarme, støv og partikler, samt å fjerne giftig og skadelig damp og gass.

Man skiller gjerne mellom to typer industriventilasjon: Komfort- og prosessventilasjon. Førstnevnte betyr å skape så gode forhold som mulig for de som arbeider i lokalene, og sistnevnte handler om å skape gode forhold for den enkelte prosess. I URD Klima Sandnes AS prosjekterer vi spesialavtrekk for alle typer forurensingskilder, alt fra kjøkkenhetter, til avtrekksskap i laboratorier eller sveiseavsug i verksted. 

Lavt energiforbruk

I dagens samfunn er det et stort fokus på løsninger som gir et lavt energiforbruk. SFP-faktor (spesifikk vifteeffekt) og temperaturvirkningsgrad på varmegjenvinner er tekniske begreper som har stor betydning for energiforbruket i bygninger. Vi i URD Klima Sandnes har lang erfaring med å prosjektere ventilasjonssystemer som sikrer god luftkvalitet med et minimalt energiforbruk.