Vår entreprenøravdeling består av egne ingeniører/prosjektledere som alle kalkulerer, prosjekterer og gjennomfører sine prosjekt frem til igangkjøring og ferdigstillelse.

I de tilfeller der kunden ønsker det bidrar vi gjerne aktivt i utviklingsfasen av ett prosjekt der vi gir råd og veiledning til kunden mht. valg av tekniske løsninger og utforming av selve bygget slik at det best mulig kan tilpasses og utformes for å tilfredsstille sin tiltenkte funksjon.

Alle våre ingeniører har kompetanse og erfaring med prosjektering av ventilasjon, varme og kuldeinstallasjoner i bygg. Vi prosjekterer og modellerer alle våre anlegg i 3D og har god erfaring med BIM i våre prosjekter. Vi bruker modelleringsverktøyet DDS ved prosjektering av våre anlegg.

At vi med egne prosjektledere følger hele prosessen med prosjektering, planlegging, gjennomføring og ferdigstillelse ser vi som en stor fordel da vi da har førstehånds kunnskap om bygget og kan ta kjappe og riktige avgjørelser som er viktige både i prosjekterings og gjennomføringsfasen av ett bygg.

Vi har også kompetanse på totaltekniske løsninger og leverer gjerne totalteknisk pakke til de av våre kunder som ønsker dette. I slike tilfeller har vi gode samarbeidspartnere innen de andre tekniske fagruppene som inngår i en total-leveranse.

Som entreprenør ønsker vi å fremstå som positive og løsningsorienterte. Vi møter våre kunder med åpenhet, respekt og etisk standard som bygger tillitt hos våre kunder og samarbeidspartnere.