Vi hjelper deg med:
 

  • Oppstart og igangkjøring av anlegg
  • Innregulering
  • Rapportering
  • Logging (temperatur, luftfuktighet, strømtrekk, CO2)
  • Reparasjon og vedlikehold av vifter, ventilasjonsaggregat, kjøkkenavtrekk
  • Tetthetsmåling av næringsbygg
  • Serviceavtaler for offentlige bygg, næring og industri
  • Tilstandsrapport
  • Energivurdering av ventilasjonssystemer

Serviceavtale

Vedlikehold av ventilasjonsanlegg er en nødvendighet for å sikre ett godt inneklima med lave driftsutgifter. En vedlikeholdsavtale sikrer at systemene fungerer som de skal. 

Vi tilbyr fleksible og individuelt utformede serviceavtaler, tilpasset kundens og anleggenes behov. Veldig ofte omfatter våre serviceavtaler kontroller to ganger i året. Vi inspiserer anlegget, utfører funksjonstester, justerer og skifter filtre og slitasjedeler når dette er nødvendig. Vi har kort responstid som sikrer våre kunder rask utrykning om anlegget skulle svikte mellom serviceavtalene. 

Igangkjøring og innregulering

Et godt innregulert anlegg er viktig for god ventilasjonseffektivitet og stabil drift. Innregulering er helt nødvendig for nye anlegg, og kan være nødvendig ved endringer i ventilasjonssystemet, eller forandrede romfunksjoner. 

Når innreguleringen er utført overleveres dokumentasjon på at ventilasjonsanlegget er installert, innregulert og testet.