Vi tilstreber til enhver tid å ha en til to lærlinger ansatt hos oss og har egen lærlingeansvarlig som ivaretar opplæringen frem til fagprøve i vår bedrift.

Våre montører jobber stort sett i to-manns lag som består av en bas og en andre mann. Bas har ansvar for den praktiske gjennomføringen av vår montasje samt koordinering mellom de andre fagene på bygget.

Våre baser ivaretar også den nødvendige KS og HMS for våre arbeider på byggeplass.

Våre arbeidsoppgaver består i hovedsak av montasje av ventilasjonsanlegg med aggregat, kanal og ventilmontasje etter arbeidsunderlag fra vår prosjektavdeling. Vi tar også på oss beslagsarbeider og montasje av vifter, avsugsanlegg mm.

Vi har også gode samarbeidspartnere for innleie av montører i de tilfeller der vi ikke har kapasitet til å ta hele montasjen med egne ansatte.