Bygget er utstyrt med flere separate luftbehandlingsanlegg for å betjene arealer/rom med ulike krav og funksjoner. URD Klima Sandnes AS har levert totalt fire luftbehandlingsaggregater, tre avtrekkssystem, kanalnett til eksosavsug, kjøkkenavtrekk og to stk. varmepumper.