Anlegget består av ett system for ventilering, kjøling og oppvarming av butikklokalene og personalrommene. Anlegget er levert med behovsstyrt ventilasjon. Det er levert aggregat med integrert kjølemaskin og gjenvinningsbatteri for utnyttelse av overskuddsvarme fra butikkkjøling.