Vi har prosjektert, levert og montert luftbehandlingsanlegg, varme og kjøleanlegg for utvidelse av M44 på Bryne. Anlegget består av tre systemer for ventilering av kjøpesenteret og en varmesentral med varmepumpe luft/vann for produksjon av varmt og kaldtvann til varme og kjøleanlegg som betjener utvidelsen av kjøpesenteret.