Det er levert ventilasjonsanlegg, varme og kjøleanlegg, sprinkleranlegg og sanitæranlegg. På leveranse av varme/kjøleanlegg, sprinkler og sanitæranlegg har vi hatt ett samarbeid med Volden & Tollefsen. For montasje av ventilasjonsanlegg har vi hatt ett samarbeid med Partnerblikk. Prosjektet har vært styrt av Eigersund Kommune. Dette har vært ett spennende prosjekt med godt samarbeid.