Det ble levert og installert ett luftbehandlingsanlegg, diverse avtrekkssystemer, kjøkkenavtrekk og flere avfuktere. Les mer om IDDIS her.