Består av flere kontrakter. 

Prosjektet ble levert i delte entrepriser. Urd Klima leverte luftbehandlingsanlegg. Ventilasjonsanlegget består av totalt ni luftbehandlingsanlegg med behovsstyring.