Det er levert, montert og innregulert seks ulike ventilasjonssystemer. Leveransen består i hovedsak av avtrekkssystemer, hvor filtrert frisk uteluft benyttes til ventilering. Garderober og administrative deler har fått installert balansert ventilasjon med forvarmet luft. 

Genbanken driftes av NINA (Norsk Institutt for Naturforskning).