Anlegget består av ett anlegg  som er levert med behovsstyrt ventilasjon og optimal viftedrift.