Anlegget består av 4 systemer for ventilering av skolen. Alle anleggene er levert med behovsstyrt ventilasjon og optimal viftedrift.