Vi har prosjektert, levert og montert luftbehandlingsanlegg for nytt kontor og industribygg for KCA på Mongstad. Anlegget består av tre systemer. To system for ventilering av industrihaller og ett system for ventilering av kontordel.