Prosessanlegg-Vannbehandlingsanlegg for ca 330 000 personer.

Ventilasjonsanlegg for bygget, samme bygget med avfuktingsanlegg samt punktavsug for div. gasanlegg. Varmeanlegg, kjøleanlegg samt branslukking, vvs og SD anlegg for de samme fagene.