Vi har prosjektert, levert og montert luftbehandlingsanlegg for ny skole og idrettshall på Frøyland. Anlegget består av to systemer for ventilering av skolen med klasserom, aula, naturfagsrom mm. Og ett system for ventilering av idrettshallen.