URD Klima har prosjektert, montert og innregulert Luftbehandlingsanlegg til Karlsbu.

Anlegget består av to systemer, ett balansert ventilasjonsystem og ett avtrekksystem.

Det er i tillegg levert 4 stk. kjøkkenhetter.