Urd klima Sandnes AS har prosjektert, montert og innregulert luftbehandlingsanlegg til RYGR Brygghus. Lokalene betjenes av to ventilasjonsaggregater. Et anlegg betjener produksjonslokalene og det andre betjener kontorlokalene.