Det er levert og montert luftbehandlingsanlegg for nytt settefiskeanlegg for Salmar settefiskeanlegg. Anlegget består av tre systemer. To system for ventilering, avfukting og oppvarming av karhaller og RAS. Ett system for ventilering av teknisk rom og tørr sone.