Prosjektet ble levert i delte entrepriser. Urd klima leverte luftbehandlingsanlegg som består av seks ventilasjonsanlegg med behovsstyring.