Anlegget består av ett system for ventilering, kjøling og oppvarming av kontorlokaler og driftsentral. Anlegget er levert med behovsstyrt ventilasjon og optimal viftedrift. Det er levert frikjøling via energibrønner for kjøling av ventilasjonsluft og lokal kjøling via kjølebafler i diftsentralen. Bygget er levert med aktive tilluftsventiler med varmebatteri for romoppvarming. Det er levert egen kjølemaskin for datarom.