Anlegget består av 4 systemer for ventilering, kjøling og del- oppvarming av lokalene. Anleggene er levert med behovsstyrt ventilasjon. Det er levert aggregater med integrerte kjølemaskiner. Varmesentralen består av en luft/vann varmepumpe som tar hovedoppvarmingen på bygget med distribusjon via 4 stk ventilasjonsaggregater fra Covent. Det er levert et omfattende automatikk og styringssytem for romkontroll, overvåking og drift av alle byggets tekniske funksjoner via Energimesteren AS.