Det er levert og montert nytt luftbehandlingsanlegg til Stavanger lufthavn Sola. Eksisterende ventilasjonsaggregater er revet og ni nye aggregat med plateveklser er montert i nytt teknisk rom på tak. Alle aggregatene forsyner samme hovedkanal, derfra fordeles luften til de forskjellige lokalene. Vi har også levert VAV-styring.