Avfallsanlegg for mottak av organisk avfall. Ventilasjonsanlegget består av både anlegg for prosessanlegget og for almennventilasjonen.